ایمیل

ariasaanat[@]gmail.com

تلفن کارخانه

02156417038

پیام در واتساپ

3322212 - 0938

Previous slide
Next slide
جستجو کردن

شركت آریا صنعت

شركت آریا صنعت ارائه کننده تخصـصی خدمات مهندسی طراحی و تولید مخزن پلی اتیلن، ساخت مخزن پلی اتیلن و اجرای دسـتگاه تولید مخزن پلی اتیلن, جوشکاری مخازن پلی اتیلن و ترمیم مخازن پلی اتیلن، میکسـر صنعتی, قالب مخازن پلی اتیلن و ساپورت مخازن پلی اتیلن, دستگاه روتیشـنال مولدینگ, پکیج دوزینگ پمپ, اجرای پایپینگ صنعتی UPVC می باشد. میکسـر مخازن پلی اتیلن, فروش اتصـالات و ابزار دقیق مخزن پلی اتیلن, فروش میکسـر ته قیفی مخازن پلی اتیلن, قیمت میکسـر عمودی مخازن پلی اتیلن, میکسـر مخزن پلی اتیلن, میکسـر آزمایشـگاهی پلی اتیلن, سایر میکســر های مخازن پلی اتیلن, قیمت طراحی و ساخت پره میکسر پلی اتیلن, جوشکاری و ترمیم انواع مخازن پلی اتیلن, قیمت فروش مخازن پلی اتیلن, ساخت قالب مخزن پلی اتیلن,پایه و ساپورت مخازن, ساخت وان پلی اتیلن, مخزن فاضلابی و سپتیک پلی اتیلن, نصب اتصــالات فلنجی و فیتینگ مخازن, لول سنج و شلنگ تراز, نصــب مخزن پلی اتیلن بصــورت ظروف مرتبط, روش نصــب صحیح مخازن پلی اتیلن, قیمت الکترو موتور و گیربکس میکســر پلی اتیلن, میکســر و پکیج تزریق پلی اتیلن, فروش اینورتور تنظیم دور میکسر و بازديدهای دوره ای از واحد های اجرايی می نمايد تا ضمن بررسی و بازبينی واحد مورد نظر خدمات مورد نياز ارائه گردد .

شـركت آریاصنعت باتکیه بر دانش فتی بالا،توسط چندی از مهندسین و کادری مجرب درزمینه طراحی، ساخت واجرای پروژه های مختلف درزمینه طراحی و ساخت انواع دستگاه و قالب های تولید مخرن پلی اتیلن، مهندسی طراحی دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن، ساخت مخزن پلی اتیلن و اجرای دستگاه تولید مخزن پلی اتیلن, میکسر صنعتی, جوشکاری مخازن پلی اتیلن و ترمیم مخازن پلی اتیلن, قالب مخازن پلی اتیلن و ساپورت مخازن پلی اتیلن, روتیشـنال مولدینگ, پکیج دوزینگ پمپ و اجرای پایپینگ صنعتی , PVC Uمیکسـر مخازن پلی اتیلن, ساخت مخازن پلی اتیلن, جوشکاری و ترمیم مخازن پلی اتیلن, فروش اتصالات و ابزار دقیق مخزن پلی اتیلن, فروش میکسر ته قیفی مخازن پلی اتیلن, قیمت میکسر عمودی مخازن پلی اتیلن, میکسر مخزن پلی اتیلن, میکسر آزمایشاهی پلی اتیلن, سایر میکسر های مخازن پلی اتیلن, قیمت طراحی و ساخت پره میکسر پلی اتیلن, جوشکاری و ترمیم انواع مخازن پلی اتیلن,پروسه ساخت مخزن پلی اتیلن, قیمت فروش مخازن پلی اتیلن, ساخت قالب مخزن پلی اتیلن,پایه و ساپورت مخازن پلی اتیلن, ساخت وان پلی اتیلن, مخزن فاضلابی و سپتیک پلی اتیلن, نصـب اتصالات فلنجی و فیتینگ مخازن پلی اتیلن, لول سنج و شلنگ تراز, نصب مخزن پلی اتیلن بصورت ظروف مرتبط, روشنصب صحیح مخازن پلی اتیلن, قیمت الکترو موتور و گیربکس میکسر پلی اتیلن, میکسر و پکیج تزریق پلی اتیلن, فروش اینورتور تنظیم دور میکسر, میکسر, میکسر پلی اتیلن, میکسر تانک پلی اتیلن, میکسر مخزن پلی اتیلن, میکسر ته قیفی پلی اتیلن, میکسر مخزن ته قیفی, میکسر پلی اتیلن عمودی, میکسر عمودی پلی اتیلن, طراحی میکسر پلی اتیلن, مدل و طراحی میکسر پلی اتیلن , الکترو موتور میکسر, میکسر آزمایشگاهی, میکسر حجم بالا, میکسر مواد شیمیایی, میکسر صنعتی, میکسر کشاورزی,راکتورپلی اتیلن, راکتور تانک, راکتور نشـاسته, میکسـر پکیج تزریق مواد شیمیایی, میکسـر IBCتانک, میکسر مواد جامد و خشک, میکسر مواد غذایی, میکسر گرانول پلی اتیلن, میکسر استنلس استیل, الکترو موتور میکسر, شاسی میکسر,پره میکسـر, روش ساخت میکسر, محاسبات میکسـر, انواع میکسر, اینورتور میکسـر, لوله و اتصــالات میکسر, مخزن استن استیل, مخزن, مخزن پلی اتیلن,تانک,تانک پلی اتیلن, پلی اتیلن, مخزن پلی اتیلن تک لایه و مخزن پلی اتیلن سه لایه فعالیت می نماید.

شرکت آریا صنعت در نمایشگاه شهر آفتاب

×

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید.

× درخواست سفارش